Paulina
Górska

Psycholożka społeczna, adiunktka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię społeczną i polityczną oraz metodologię nauk społecznych.

Sprawdź w programie