Michał
Bilewicz

Psycholog społeczny, jest kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jego badania koncentrują się na tematyce kontaktu międzygrupowego, pamięci zbiorowej i społecznej psychologii języka. Obecnie zajmuje się głównie tematyką mowy nienawiści i jej rozprzestrzeniania się w nowych mediach.  Jest autorem książki „Być gorszymi” oraz redaktorem i współautorem książek „The psychology of conspiracy”, „Uprzedzenia w Polsce” oraz „Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe”. Był członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP) oraz wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i Komitetu Psychologii PAN. Poza działalnością akademicką jest od lat zaangażowany w rozmaite działania antydyskryminacyjne – w ramach fundacji Forum Dialogu współtworzył ogólnopolski program Szkoła Dialogu, a w latach 2013-2015 był członkiem rządowej Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Sprawdź w programie