Krystyna
Skarżyńska

Profesor psychologii, pracuje w SWPS - Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Specjalizuje się w badaniu potocznych przekonań i postaw. Jest autorką ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych i kilkunastu książek, między innymi: „Spostrzeganie ludzi” (1981), „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych” (1986), „Konformizm i samokierowanie jako wartości. Struktura i funkcje” (1992), „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej” (2005), „Między ludźmi… Oczekiwania, interesy, emocje” (2012). Aktualnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami akceptacji agresji w życiu społecznym i w polityce oraz nad rolą w kształtowaniu postaw politycznych ogólnych schematów świata, zasad moralnych i rozumienia wolności. Komentuje także wydarzenia społeczne i polityczne w mediach (Gazecie Wyborczej, Polityce, Charakterach i Radiu TOK FM).

Sprawdź w programie