Joanna
Grzymała-Moszczyńska

Jest psycholożką i aktywistką społeczną, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się psychologią społeczną. Bada motywacje do włączenia się w aktywizm i mechanizmy sprzyjające zaangażowaniu na rzecz spraw społecznych i politycznych. Prowadzi badania poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz psychologii migracji. Prowadzi warsztaty (m.in. poświęcone wypaleniu aktywistycznemu i przeciwdziałaniu dyskryminacji) i wykłady popularyzujące naukę. W swojej pracy społecznej angażuje się w inicjatywy feministyczne, lewicowe i klimatyczne, bo marzy o zielonym świecie bez nierówności.

Sprawdź w programie